8/11/08

LA NETEJA DE L'EMBASSAMENT DE FLIX: ALTA PRIORITAT

Avui tenim un important risc dins del riu Ebre, que ens afecta a tot el territori, i que hem de resoldre al més aviat possible. Dins de l’execució del projecte de neteja de l’embassament, que va ser adjudicat per l’Estat al mes de març passat, i en el marc del Pla d’emergències derivat, és necessari executar uns importants pous a Vinallop (Tortosa) com a subministrament alternatiu en cas d’incidències puntuals durant l’execució de les obres. Uns pous que avui tenen com a únic objectiu fer de suport a la neteja del riu a Flix i, per tant, són per a benefici del nostre territori.
No obstant, com a delegat del Govern he demanat als responsables de l’Estat, administració responsable i actuant, l’aturada temporal de les expropiacions prèvies a la construcció dels pous per tal d’afavorir el diàleg i la transparència amb els propietaris de les finques afectades.
I al mateix temps he requerit a l’Estat que part d’aquests pous no es clausurin i quedin, en el futur, per a ús del territori. Aquests pous poden servir per disposar de grans quantitats d’aigua que ens ha de permetre ser competitius com a territori per captar inversions industrials que requereixin grans quantitats d’aigua. Cal que facilitem des del Govern allò que sempre hem reclamat, que les indústries grans consumidores es posin a la vora del riu en lloc de portar el riu cap a les indústries.